30+

Yılı Aşkın Deneyim

30 yılı aşkın bir süredir Türkiye BT sektörünün kanaat önderleri arasında yer alan Murat Boyla, bilişim sektörünün en başarılı ve öncü firmalarından birisi olan Data Market'in vizyoner ve girişimci CEO’su.

Murat Boyla
Data Market, CEO

Uzun vadeli sürdürülebilirliği hedefleyen ilişki yönetimi ve birden fazla rolü üstlenen karşılıklı sorumluluğa dayalı yaklaşımıyla hizmet sunduğu kurumsal şirketlere finansal başarı, stratejik çıktılar ve rekabet avantajı sağlayan müşteri odaklı bir lider. Murat Boyla farklı uzmanlık ve yetkinliklerden oluşan kompleks yapıdaki ekipleri yönlendirme, motive etme ve güçlendirme konusunda uzman insan merkezli bir yönetici.

Takımının her zaman yanında olan koyu bir Galatasaray taraftarı.