Data Market’in başarısı güven, deneyim, özverili ekip ve Ar-Ge’de gizli…

IT Network Dergisi 2017

Data Market CEO’su Murat Boyla’nın röportajı

Türkiye’de 1992 yılından beri çözüm sağlayıcı ve sistem entegratörü kimliğiyle bilişim sektörünün öncü firmalarından birisi olan Data Market’i konuşmak üzere Data Market CEO’su Murat Boyla ile bir söyleşi gerçekleştirdik. Boyla, Data Market’in sektördeki bilinirliliğinin ve yükselişinin güven ,kalite ve sürdürülebilirlik üzerine kurulu ; müşteri odaklı satış ve hizmet  politikası ve sonuç odaklı olmasının önemini  belirterek şunu söyledi: “Bu bir ekip işi, ben ve ekibimin önceliği müşteridir. Bizim için satış yapmak değil yaptığımız satış, sunduğumuz hizmet ve çözümlerimizle müşteride coşku oluşturmak önemlidir.” Finans,  telekomünikasyon, perakende, sağlık  ve genel sektörlerden birçok önemli referanslara sahip olduklarını belirten Boyla, 2017 yılında değişik pazarlara ağırlık vereceklerini ve Ar-Ge yatırımlarına devam edeceklerini söyledi…

Öncelikle Data Market’in 25 yıllık serüveni ve bu süreçteki mihenk taşlarını bizimle paylaşır mısınız?

Data Market 1992 de ilk olarak o günün şartları olan kutu satışı ile bu dünyada yer almaya başladı. 1999 da Microsoft ile birlikte bir iş ortaklığı kapsamında yazılım dünyasına adım attık. Bizim için önemli olan bu atılımla beraber lisans satışlarına devam ettik, daha sonra ; o günlerde  Balmumcu’da olan  merkez ofisimizde 2008 de başlattığımız yaklaşık olarak 8 yıllık planlama ışığında vizyon ve misyonumuzu revize ettik. Bu revizenin ardından ülke dışında da tanınan bir marka olma kararı ile birlikte bu kapsamda çalışmalarımızı sürdürdük. Bir diğer önemli atılımımız ise, Data Market olarak kendi Türk mühendislerimizle yaptığımız yazılımların yanı sıra, yabancı iş ortaklarımız ve bunların frame’leri üzerinde geliştirdiğimiz bir takım yazılımlar oldu. Bunun yanında 2009 yılında benim ilk defa Kıbrıs ta bir sunumumda değindiğim, 2011 yılından itibaren de dünyada gelişim göstermeye başlayan bulut bilişim tarafında da Microsoft ile çalışmalarımıza yön verdik

Bulut Bilişim, günümüz IT endüstrisinde artık hepimizin birlikte çalışması gereken, bunun üzerinde çeşitli transformasyonların yapılması gereken, hem müşteri hem satıcı için önemli bir etken haline geldi. Burada Microsoft ile birlikte CSP(Cloud Services Provider) olarak diğer özelliklerle beraber çalışmalara devam ediyoruz. Bugüne kadarki yaptıklarımızı toparlayacak olursak; donanım satışı, yazılım dünyasına giriş, kendi yazılımlarımızın etkisiyle müşteri tarafında farklılaşmak, daha katma değerli imkânlar sunduğumuz yönetilebilir servisler, bulut bilişim tarafında sunduğumuz kendi frame’lerimizin yanı sıra çok yakında piyasaya sunacağımız kimlik yönetimi çözümümüz ve IoT alanında sunduğumuz yazılım, hizmet ve raporlama çözümleri, Data Market olarak sunduğumuz hizmet ve çözümlerimizi oluşturuyor. Önümüzdeki dönemde yurt dışında  gerçekleştireceğimiz yatırımlarımızla gelirlerimizi artırmayı hedefliyoruz.

Data Market olarak sektörde ayrıştığınız hizmetleriniz hakkında bilgi verir misiniz? Hangi alanlarda hangi firmalara hizmet sunuyorsunuz?

Data Market olarak Finans sektöründe bir derinliğimiz olduğunu söyleyebilirim.Bu alanda birçok projeye imza attık ve devam eden projelerimiz bulunuyor. Kamu sektöründe yoğun çalışmalarımız mevcut. Bursa Şubemiz odağında üretim sektöründe oldukça yoğun çalışmalar yürütüyoruz. Ankara Şubemiz ile Ankara’daki Kamu tarafında ve merkez ofisimizle İstanbul’daki Kamu tarafında önemli projeler gerçekleştiriyoruz. Özel sektöre baktığımızda da üretim sektörü, sağlık sektörü, telekomünikasyon ve perakende sektörü gibi sektörlerde çeşitli büyük kurumlarla çalışmalar yapıyoruz.

Data Market’in rakipleriyle ayrıştığı noktaya gelirsek, biz müşterimize değer katan ve onları farklılaştıran  bir iş ortağıyız . Ekibimiz adına müşteri memnuniyeti bir kıstas değil, gereklilik. Bizim hedefimiz müşterimizde coşku oluşturabilmek. Burada bir üretim bandını simüle etmekten, kurumsal yazışma sistemine, ürünün yaşam döngüsüne kadar olan ve yıllarca otomotize edilemeyen tüm süreçleri otomotize ederek verimliliği arttırmaktır.  Bunları yaparken, danışmanlık hizmetimizi, sistemde çalışacak donanımları, gerekli lisans ihtiyaçlarını bir paket halinde sunuyoruz ve bunu da hem öz kaynaklarımız hem de iş ortaklarımızla beraber sağlıyoruz. Biz bu tarz projeler yaptığımızda kendimizi onlar gibi hissediyor ve onlarla ortak bir  hayatı paylaşabiliyoruz.

Önceliğimiz müşterimize bizden aldığı hizmet ve çözümle hem para hem de sektör başarısı kazandırmak. Sonuç itibariyle onların kazancıda bize kazanç olarak yansıyor.

Sunduğunuz çözümlerden ve bu çözümleriniz ile kurumlara sağladığınız katma değerden bahseder misiniz?

Data Market olarak İş Çözümleri, Teknoloji Çözümleri, İş Uygulamaları ve Mobil Çözümler başlığı altında sunduğumuz çeşitli çözümlerimiz bulunuyor. Bunların içerisinden ön plana çıkartacağımız birkaç çözüm sayarsak, Kurumsal İçerik Yönetimi, Kimlik Yönetimi, IoT Çözümleri ve bunların çalıştığı çeşitli platformlar, Yönetilebilir Servisler ve servis şirketimiz D7/24 üzerinden de tüm Türkiye’yi kapsayan hem öz kaynağımız hem de lokal iş ortaklarımızla çok güçlü bir servis ağına sahip olduğumuzu söyleyebiliriz. Bugün 400’ün üzerinde mağazası bulunan Türkiye’nin en büyük perakende şirketlerinden birinin bütün mağazaları dış kaynak kullanımıyla Data Market’e outsource edilmiş durumda. Yaklaşık 4 yıldır devam eden bu hizmet ve çözüm anlaşmamız, Data Market olarak yapmış olduğumuz iş alanındaki başarımızın ve sürekli üzerine katarak devam ettiğimizin göstergesidir. Data Market  yaşamdır bir  hayat tarzıdır. Biz her ne olursa olsun öncelikle yaptığı işe saygısı olan ve her departmanındaki personeli ile bu işi sevgi ve özveri içerisinde yapan bir takımız. Bu da başarımızın sürekli olmasını sağlayan önemli unsurların başında gelir

Servis ve hizmetlerinizin cirosal oranları nelerdir?

Data Market olarak servis hizmetlerimize de çok önem veriyoruz. Ciromuzun yaklaşık ½ si  yazılım ve yazılım ile ilgili hizmet ve servislerden geliyor. Yaklaşıl yüzde 35 i donanım ve bununla beraber kurulum hizmetlerinden gelirken, ciromuzun geri kalan kısmı da satış öncesi ve sonrası hizmetlerden geliyor. Data Market olarak sektöre sunduğumuz hizmet paketlerimiz mevcut. Ayrıca teknolojik çözümlerin sahada sunulmasından sorumlu bir proje yönetim ofisimiz var ve bunun başında bir genel müdür yardımcımız bulunuyor. Burada mühendis ve sahada çalışan ekip anlamında kadromuz gerçekten çok güçlü.

Hizmet sunduğunuz sektörler hakkında bilgi verir misiniz? Öncelikli sektörleriniz var mı?

Data Market olarak çözüm ve hizmet sunduğumuz sektörlerin başında Finans sektörü geliyor. Kamu ya  ağırlık veriyoruz . Perakende, Üretim ,Sağlık ve Telekom sekktörleri ile de yoğun çalışıyoruz. .Ayrıca KOBİ’ler tarafında sunduğumuz özel paketlerimiz ve IoT alanında sunduğumuz çözümlerimiz bulunuyor. Bunun yanı sıra Kimlik Yönetimi Yazılımımızın  bazı modüllerini de bu alanda konumlandırabiliyoruz. Bu bağlamda onları nasıl büyütebiliriz, farklılaştırabiliriz ve rakiplerinden ayrıştırabiliriz kapsamında yaklaşımımızla çözümler sunuyoruz.

Data Market’in Ar-Ge yatırımlarından bahseder misiniz?

Burada en önemli söylememiz gereken çalışmalarımızın başında “Kimlik Yönetimi” ve “İçerik Yönetimi Çözümü” üzerindeki Data Market yazılımları gelir. Ar-Ge departmanımız adına son 3 yılda  milyonlarca liralık yatırım yaptığımızı söyleyebilirim. Data Market adına Ar-Ge ve yenilik olmazsa olmazlarımızın başındadır. Hem yurt içinde hem de yurt dışındaki rakiplerimizden farklı olacaksak, bir değil  iki adım önlerinde olmalıyız. Bu sayede hem içeride hem dışarıda tercih edilen marka olalım.

2016 yılınızı hem hizmetleriniz hem de çözümlerinizdeki yatırımlarınız kapsamında değerlendirir misiniz?

2016 yılına baktığımızda gelir anlamında hedeflerimizi tutturduğumuz ve yaklaşık olarak yüzde 11-12’ler seviyesinde büyüme gerçekleştirdiğimiz bir yılı geride bıraktığımızı söyleyebilirim. Biz teknoloji firmasıyız ve ülkemiz için yapabileceğimiz en iyi şeyin işimize odaklanmak olduğunu düşünüp hedeflerimiz doğrultusunda çalıştık ,müşterilerimize ve işimize  odaklandık. Piyasa şartlarının iyi olmaması nedeni ile karlılığımızdan feragat etmek zorunda kaldığımızı söyleyebilirim. Dövizdeki dalgalanmalar dolayısıyla müşteri tarafındaki daralan alım güçlerine karşılık esnek davranmaya çalıştık. Yatırımlarımızı sürdürdük ve piyasımızda konuşulan  işten çıkarmaların aksine yüzde 10 seviyesinde yeni arkadaşımızı bünyemize kattık Birçok genç arkadaşımızı kadromuza katıp kuşaklar arası birleşme sağladık.

2017 hedefleriniz ve bu hedeflerinize ulaşmak için belirlediğiniz stratejiler hakkında bilgi verir misiniz?

2017 yılında yine bulut mimarisi ve yazılım odaklı yatırımlara devam edeceğiz. Özellikle Microsoft ile beraber Microsoft Azure ve CSP tarafında bir takım ürün ve çözümlerimizi pazara sunuyor olacağız. Yurt dışı yatırımlarımızı ve çalışmalarımızı hızlandırmayı hedefliyoruz. Enterprise tarafına baktığımızda da gerek “Kimlik Yönetimi” gerekse “Kurumsal İçerik Yönetimi” kapsamında referanslarımızı ve çözümlerimizi artırmayı planlıyoruz. Servis tarafında da yatırımlarımız ve hizmetlerimiz devam edecek. Binokta, Aztech ve Istech çözümlerimiz ile  fark yaratacağız.

Son olarak 2017’de hem ülkemiz hem de global olarak bizi nelerin beklediği, sektörel gelişmelerin neler olacağı yönündeki öngörülerinizi alabilir miyiz?

Genel olarak baktığımızda dünyanın bir dijital değişim içerisinde olduğumu görüyoruz. Apple, Google, Amazon ve hızla bu değişime ayak uyduran Microsoft gibi büyük şirketlere baktığımızda 21 yüzyıl şirketi gibi olduklarını ve bu değişimi uyguladıklarını gözlemliyoruz. Ancak bunların dışındaki eskiden gelen birçok teknoloji üreticisinin şirketlerin henüz değişime ayak uyduramadıklarını ve değişimi daha geriden takip ettiklerini söyleyebiliriz. Bu taraftaki şirketler arasındaki bazı organik ve inorganik büyümeler 2017 ve sonrasında pazarı etkileyecek. Ülkemize ve kendi coğrafyamıza baktığımızda bir takım zorlu ekonomik şartlardan bahsetmek mümkün. Ancak biz

Data Market olarak bütün ekonomik krizlerden yüzümüzün akıyla çıktık ve bugün de geçtiğimiz bu zorlu şartları atlatacak altyapıya sahibiz. Burada yapmamız gereken ülkemiz için istihdam sağlamak, iş imkânı sağlamak, müşterilerimiz adına fayda ve değer sağlamaktır.

Bu vesile ile bizim bu günlere getiren müşterilerimize, çalışanlarıma , iş ortaklarımıza ve bizim tanınmamıza ,bilinirliliğimize  katkı sağlayan siz basın mensubu arkadaşlarıma özetle tüm paydaşlara teşekkür ediyor ve şükranlarımı sunuyorum..

 

Kaynak Haber: http://www.itnetwork.com.tr/data-marketin-basarisi-guven-deneyim-ozverili-ekip-ve-ar-gede-gizli/

 

 

Önceki İçerik

DATAMARKET İLE BULUT DÖNÜŞÜMÜNE NE KADAR HAZIRSINIZ?

Sonraki İçerik

Data Market Genel Müdürü Murat Boyla, BT Haber’in sorularını yanıtladı.